Olemme liikenteen johtava EU-edunvalvoja

FinMobility on johtava suomalaisten liikennesektorin työnantaja- ja elinkeinojärjestöjen yhteinen EU-edunvalvoja Brysselissä. Edustamiemme yhdeksän järjestön jäsenmäärä on 13.500 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 100.000 henkilöä Suomen liikennealoilla.

Olemme läsnä Brysselissä

Jo yli 80 prosenttia liikenteeseen ja logistiikkaan liittyvistä säädöksistä syntyy EU-tasolla. FinMobility vaikuttaa aktiivisesti ja aloitteellisesti liikennesektoria koskevaan EU-lainsäädäntötyöhön – valmistelusta lopulliseen päätöksentekoon, kattaen kaikki EU:n toimielimet. Tavoitteemme on tuoda aina suomalainen liikenteen näkemys mukaan EU-tason keskusteluun. Viemme FinMobilityn jäsenten viestit EU-päättäjille, ja tuomme EU-tason viestit jäsentemme tietoon.

Jo yli 80 prosenttia liikenteeseen ja logistiikkaan liittyvistä säädöksistä syntyy EU-tasolla.

FinMobility tekee laajaa ja avointa edunvalvontayhteistyötä Brysseliin sijoittuneiden liikennesektorin edustajien kanssa. Keskeisiä kumppaneitamme ovat lisäksi Suomen pysyvä EU-edustusto, eri jäsenmaiden viranomaiset sekä elinkeinoelämän kansalliset ja kansainväliset järjestöt. Osallistumme myös aktiivisesti jäsentemme EU-kattojärjestöjen toimintaan.

FinMobility on jäsen kansainvälisissä liikennealan kattojärjestöissä International Road Transport Union (IRU) ja European Council for Motor Trades and Repairs (CECRA).

FinMobilityn kolmihenkinen edunvalvontatiimi työskentelee Brysselissä EU-keskuksen ytimessä.

Jäsenjärjestömme ovat
vahvoja suomalaisia

Autoliikenteen Työnantajaliitto (ALT) on kuljetus- ja logistiikka-alalla toimivien yritysten työmarkkinajärjestö. ALT:n jäseninä on tavaraliikenteen, linja-autoliikenteen, säiliöautoliikenteen, ympäristöhuoltoalan ja hinauspalvelualan yrityksiä, tavaraterminaaleja, linja-autoasemia sekä taksiliikenteen ja kuorma-autoliikenteen tilausvälityskeskuksia.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL on suomalaisten maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvoja ja asiantuntija. SKAL edustaa noin 5 000 kuljetus- ja logistiikka-alan jäsenyritystä valtakunnallisena palvelu-, kollega- ja vaikuttamisverkostona.

Linja-autoliitto (LAL) on kaikkien Suomessa linja-autoliikennettä harjoittavien ja muita henkilökuljetuspalveluita tarjoavien henkilöliikenneyritysten ammatillinen yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö markkinaehtoisessa, sopimus- ja matkailuliikenteessä.

Suomen Taksiliitto (STL) on suomalaisten taksiyrittäjien edunvalvontajärjestö ja liikennepalvelualan asiantuntija, joka edustaa suurinta osaa suomalaisista taksiyrittäjistä ja jolla on 70 vuoden kokemus ammattiliikenteestä. Taksiliitto valvoo taksiyrittäjyyden tasapuolisten toimintaedellytysten toteutumista Suomessa: Yhdet markkinat – yhdet pelisäännöt!

Autoalan Keskusliitto (AKL) on auto- ja konekaupan sekä korjaamo-, maalaamo-, ruosteenesto- ja katsastusyritysten taloudellisia ja työmarkkinaetuja ajava ja palveluja tuottava yhdistys, jonka tehtävänä on edistää jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä. AKL tuottaa jäsenistölleen korkeatasoisia neuvonta-, koulutus-, tiedotus- ja tietopalveluita.

INFRA on infrarakentamisen ammattilaisten toimiala- ja työnantajaliitto. Sen jäsenyritykset tuottavat valtaosan Suomen infrapalveluista – rakentavat ja pitävät kunnossa väyliä, terminaaleja ja kuntateknisiä verkostoja. Ne tuottavat myös rakentamisessa välttämättömiä kiviaineksia. Lukuisat jäsenet tarjoavat purku-, kierrätys- ja nostopalveluja sekä infrapalveluja teollisuuslaitoksille.

Suomen Autokoululiitto on autokouluyrittäjien valtakunnallinen toimialajärjestö, jonka päätehtävät ovat liikenneturvallisuuden edistäminen sekä edellytysten luominen vastuullisten, sosiaalisten ja ympäristöystävällisten kuljettajien kouluttamiseksi. Autokoululiitto kehittää alan ammattitaitoa ja toimintaedellytyksiä. Autokoululiiton arvot ovat turvallisuus, vastuullisuus ja avoimuus

Logistiikkayritysten Liitto edustaa palveluyrityksiä, joiden toimialoja ovat kuljetusjärjestelmät, terminaali- ja varastointitoiminnat sekä logistiikan kokonaisjärjestelmät Jäsenyritykset toimivat verkottuneessa yritysrakenteessa ja muodostavat valtakunnallisia ketjuja, jotka tarjoavat yhteistyökumppaneiden kanssa myös maailmanlaajuisia logistiikkapalveluja.

Suomen Tieyhdistys on tie- ja liikennealan asiantuntija ja vaikuttaja sekä yksityistieasioiden johtava toimijaSuomessa. Tieyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tie- ja liikennealan merkityksestä Suomen kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille. Aktiivisella yhteistyöllä ja vaikuttamisella Tieyhdistys pyrkii varmistamaan alan rahoitus- ja osaamispääoman.

Ajankohtaista FinMobilityssä

Ota meihin yhteyttä

Olemme liikenteen johtava EU-edunvalvoja

Pasi Moisio

Toimitusjohtaja, Brysselin edunvalvontatoiminnot

+32 476 058 490
pasi.moisio@finmobility.eu

Mira-Maria Kontkanen

Suomen Yrittäjien Brysselin toimiston päällikkö

+32 497 394 802
mira-maria.kontkanen@yrittajat.fi

Siiri Valkama

EU-asiantuntija

+32 494 549 249
siiri.valkama@finmobility.eu