Olemme liikenteen johtava EU-edunvalvoja

FinMobility on johtava suomalaisten liikennesektorin työnantaja- ja elinkeinojärjestöjen yhteinen EU-edunvalvoja Brysselissä. Edustamiemme yhdeksän järjestön jäsenmäärä on 13.500 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 100.000 henkilöä Suomen liikennealoilla.

Olemme läsnä Brysselissä

Jo yli 80 prosenttia liikenteeseen ja logistiikkaan liittyvistä säädöksistä syntyy EU-tasolla. FinMobility vaikuttaa aktiivisesti ja aloitteellisesti liikennesektoria koskevaan EU-lainsäädäntötyöhön – valmistelusta lopulliseen päätöksentekoon, kattaen kaikki EU:n toimielimet. Tavoitteemme on tuoda aina suomalainen liikenteen näkemys mukaan EU-tason keskusteluun. Viemme FinMobilityn jäsenten viestit EU-päättäjille, ja tuomme EU-tason viestit jäsentemme tietoon.

Jo yli 80 prosenttia liikenteeseen ja logistiikkaan liittyvistä säädöksistä syntyy EU-tasolla.

FinMobility tekee laajaa ja avointa edunvalvontayhteistyötä Brysseliin sijoittuneiden liikennesektorin edustajien kanssa. Keskeisiä kumppaneitamme ovat lisäksi Suomen pysyvä EU-edustusto, eri jäsenmaiden viranomaiset sekä elinkeinoelämän kansalliset ja kansainväliset järjestöt. Osallistumme myös aktiivisesti jäsentemme EU-kattojärjestöjen toimintaan.

FinMobility on jäsen kansainvälisissä liikennealan kattojärjestöissä International Road Transport Union (IRU) ja European Council for Motor Trades and Repairs (CECRA).

FinMobilityn kolmihenkinen edunvalvontatiimi työskentelee Brysselissä EU-keskuksen ytimessä.

Jäsenjärjestömme ovat
vahvoja suomalaisia

Autoliikenteen Työnantajaliitto (ALT) on kuljetus- ja logistiikka-alalla toimivien yritysten työmarkkinajärjestö. ALT:n jäseninä on tavaraliikenteen, linja-autoliikenteen, säiliöautoliikenteen, ympäristöhuoltoalan ja hinauspalvelualan yrityksiä, tavaraterminaaleja, linja-autoasemia sekä taksiliikenteen ja kuorma-autoliikenteen tilausvälityskeskuksia.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL on suomalaisten maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvoja ja asiantuntija. SKAL edustaa noin 5 000 kuljetus- ja logistiikka-alan jäsenyritystä valtakunnallisena palvelu-, kollega- ja vaikuttamisverkostona.

Linja-autoliitto (LAL) on kaikkien Suomessa linja-autoliikennettä harjoittavien ja muita henkilökuljetuspalveluita tarjoavien henkilöliikenneyritysten ammatillinen yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö markkinaehtoisessa, sopimus- ja matkailuliikenteessä.

Suomen Taksiliitto (STL) on suomalaisten taksiyrittäjien edunvalvontajärjestö ja liikennepalvelualan asiantuntija, joka edustaa suurinta osaa suomalaisista taksiyrittäjistä ja jolla on 70 vuoden kokemus ammattiliikenteestä. Taksiliitto valvoo taksiyrittäjyyden tasapuolisten toimintaedellytysten toteutumista Suomessa: Yhdet markkinat – yhdet pelisäännöt!

Autoalan Keskusliitto (AKL) on auto- ja konekaupan sekä korjaamo-, maalaamo-, ruosteenesto- ja katsastusyritysten taloudellisia ja työmarkkinaetuja ajava ja palveluja tuottava yhdistys, jonka tehtävänä on edistää jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä. AKL tuottaa jäsenistölleen korkeatasoisia neuvonta-, koulutus-, tiedotus- ja tietopalveluita.

INFRA on infrarakentamisen ammattilaisten toimiala- ja työnantajaliitto. Sen jäsenyritykset tuottavat valtaosan Suomen infrapalveluista – rakentavat ja pitävät kunnossa väyliä, terminaaleja ja kuntateknisiä verkostoja. Ne tuottavat myös rakentamisessa välttämättömiä kiviaineksia. Lukuisat jäsenet tarjoavat purku-, kierrätys- ja nostopalveluja sekä infrapalveluja teollisuuslaitoksille.

Suomen Tieyhdistys on tie- ja liikennealan asiantuntija ja vaikuttaja sekä yksityistieasioiden johtava toimijaSuomessa. Tieyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tie- ja liikennealan merkityksestä Suomen kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille. Aktiivisella yhteistyöllä ja vaikuttamisella Tieyhdistys pyrkii varmistamaan alan rahoitus- ja osaamispääoman.

Logistiikkayritysten Liitto edustaa palveluyrityksiä, joiden toimialoja ovat kuljetusjärjestelmät, terminaali- ja varastointitoiminnat sekä logistiikan kokonaisjärjestelmät Jäsenyritykset toimivat verkottuneessa yritysrakenteessa ja muodostavat valtakunnallisia ketjuja, jotka tarjoavat yhteistyökumppaneiden kanssa myös maailmanlaajuisia logistiikkapalveluja.

Ajankohtaista FinMobilityssä

Ota meihin yhteyttä

Olemme liikenteen johtava EU-edunvalvoja

Rekisteröidy uutiskirjeemme lukijaksi!