Euroopan komission työohjelman liikenneprioriteetit ohjaavat selkeästi kohti modernia ja päästötöntä liikkuvuutta

Vuoden 2019 lopulla työnsä aloittanut Ursula von der Leyenin komissio keskittyy työohjelmassaan pitkälti vihreään kehitykseen ja liikenteen osalta päästöttömyyteen. Vihreät toimet ja liikenteen hiilineutraalius koskettavat nyt jokaista toimialaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman Green Dealin kautta. Ohjelma antaa suuntaviivat kohti tulevaisuuden kunnianhimoisia tavoitteita, ja liikenne on avainasemassa hiilidioksidipäästöjen minimoinnissa.

Multimodaaliliikenne ja Euroopan sisäinen liikenneverkosto

Yksi komission tärkeistä hankkeista on eri liikennemuotojen runsaampi yhdistely ja vaihtoehtojen tarjoaminen. Erityisesti rautatie- ja vesiliikenteeseen kaivataan nyt uudistuksia. Lentoliikenteen osalta pääpaino on Single European Sky -hankkeessa, jonka kautta pyritään huomattaviin päästövähennyksiin Euroopan sisäisessä ilmailussa. Eurooppalaisten teiden infrastruktuuriin tullaan uudistusten myötä tekemään muutoksia, ja eurooppalainen liikenneverkosto sekä sen laajentaminen TEN-T on tässä suuressa roolissa.

Digitaalisuus ja automaatio

Viimeisimmän, älykkään teknologian avulla pyritään vaikuttamaan esimerkiksi ruuhkaliikenteeseen ja sitä kautta vähempiin päästöihin. Euroopan sisäisen liikennekartan myötä teknologiat nousevat keskeisempään rooliin. Liikkuvuus halutaan nähdä palvelevana ja palveluna. Tekoäly otetaan näkyvästi mukaan liikenteeseen ja digitaalisia apuja aletaan käyttää liikenneverkon kehittämiseksi.

Energiaverotus uusiksi

Sitä mukaa, kun päästöttömiä ja vähäpäästöisiä polttoaineita tulee markkinoille lisää, niin liikenteen hinnoittelua on uudistettava. Tämä tarkoittaa sitä, että puhtaampiin vaihtoehtoihin siirtymistä tulee kannustaa edullisten vaihtoehtojen myötä. Energiaverotuksen uudistaminen on hanke, joka toteutetaan vuoden 2030 tavoitteiden ja 2050 hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Myös EU:n sisäiset tiemaksujärjestelmät, kuten eurovinjettidirektiivi,  arvioidaan uudelleen.

Ympäristöystävälliset polttoaineet markkinoille

Komissio on pitkään ajanut vähäpäästöisten polttoaineiden käyttöönottoa, mutta Green Deal vauhdittaa näiden uusiutuvien vaihtoehtojen markkinoilletuloa. Tavoitteena on saada EU-alueelle yhteensä miljoona sähköautojen latauspistettä ja vähäpäästöisten polttoaineiden tankkauspaikkaa vuoteen 2025 mennessä, kun vähäpäästöisten autojen määrän odotetaan olevan silloin n. 13 miljoonaa.

Liikkuvuuspaketti

Neuvottelut EU:n liikkuvuuspaketista ovat värittäneet parlamentin, komission ja Euroopan unionin neuvoston keskusteluja viime vuosina. Liikkuvuuspaketti I koskee tavara- ja henkilöliikenteen markkinoille pääsyä, ammattikuljettajien ajo- ja lepoaikoja sekä lähetettyjen kuljetusalan työntekijöiden säännöksiä. Liikkuvuuspaketin myötä EU:n kaupallisen tavara- ja henkilöliikenteen sääntelyä yhtenäistetään ja valvonnan edellytyksiä parannetaan. Esimerkiksi kuljetuksessa käytettävän ajoneuvon paluu rekisteröintivaltioon ja kuljettajien viikkolevot ovat edelleen liikkuvuuspaketin kynnyskysymyksiä.